O NAŠÍ ŠKOLCE

 

MŠ se nachází v centrální části podhorské obce Ostravice 

  na úpatí hory Smrk v Moravskoslezských Beskydech.

       

  Od 1. 1. 2003 je  součástí právního subjektu  Základní škola a 

  Mateřská  škola  Ostravice,  příspěvková  organizace. Ve dvou 

  spojených budovách mateřské školy jsou umístěny celkem 

  3 třídy. Součástí školního areálu  je také dostatečně  prostorná 

  zahrada, která svým vybavením a členitým terénem nabízí  dětem 

  pestré možnosti využití. Kapacita mateřské školy  je 84 dětí. 

  Zřizovatelem je Obecní úřad Ostravice.

 

 

  Současnost

   Děti jsou rozděleny do 3 tříd:

Třídu Broučci navštěvují děti ve věku od 5-6 let. Třídní učitelka

                      je Bc.Gabriela Čárková, učitelka Ivana Veličková

                      Telefon:  558 682 005

 

Třídu Hvězdičky navštěvují děti ve věku od 3-5 let. Třídní učitelka

                       Mgr. Pavlína Stankayová.

                       Telefon:  558 682 343

Třídu Sluníčka navštěvují děti ve věku od 3-5 let. Třídní učitelka

                        Daniela  Kavalírová, zást. ředitelky Věra Závodná 

                        Telefon:  558 682 343

     

 

      Správní zaměstnanci:

    

       Školník           p. Karel Filip

      

       Uklízečky              p. Ivana Havlová

                                                   p. Ludmila Závodná

       

    Kuchařky        p. Pavlína Polohová (vedoucí kuchyně)

                                        p.  Olga Hovjacká

                                        p. Petra Kozelková