O NAŠÍ ŠKOLCE

 

MŠ se nachází v centrální části podhorské obce Ostravice 

  na úpatí hory Smrk v Moravskoslezských Beskydech.

       

  Od 1. 1. 2003 je  součástí právního subjektu  Základní škola a 

  Mateřská  škola  Ostravice,  příspěvková  organizace. Ve dvou 

  spojených budovách mateřské školy jsou umístěny celkem 

  3 třídy. Součástí školního areálu  je také dostatečně  prostorná 

  zahrada, která svým vybavením a členitým terénem nabízí  dětem 

  pestré možnosti využití. Kapacita mateřské školy  je 84 dětí. 

  Zřizovatelem je Obecní úřad Ostravice.

 

 

 

  Současnost

   Děti jsou rozděleny do 3 tříd:

Třídu Broučci navštěvují děti ve věku od 4-6 let. Třídní učitelka

                       Ivana Veličková, dále uč. Daniela Kavalírová

                      Telefon:  558 682 005

 

Třídu Hvězdičky navštěvují děti ve věku od 2-4 let. Třídní učitelka

                       Bc. Gabriela Čárková

                       Telefon:  558 682 343

Třídu Sluníčka navštěvují děti ve věku od 2-4 let. Třídní učitelka

                        Mgr. Pavlína Stankayová, zást. ředitelky Věra Závodná 

                        Telefon:  558 682 343

     

 

 Správní zaměstnanci:

 

školník - Karel Filip

kuchařky - p. Hovjacká Olga, Kozelková Petra

ved. kuchyně - Polohová Pavla

uklízečky- Havlová Ivana, Závodná Ludmila